อัพเดทซอฟต์แวร์ Nokia : รุ่น, รหัสผลิตภัณฑ์และรุ่น firmware + hackings บาง (ปรับปรุง : 8 มิถุนายน 2009)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 votes, average : 4.50 out of 5)
Loading ... Loading ...

Hi,

ภาษาอังกฤษที่นี่

ใน i บทความนี้ต้องการเก็บรุ่น Nokia ทั้งหมด updatable ด้วย Nokia Software Updater , มีรหัสสินค้าและ firmware version firmware เวอร์ชั่นล่าสุดได้ตรวจสอบกับเว็บไซต์นี้ http://europe.nokia.com/A4577224

หากคุณกำลังค้นหา รัสเซียภาษาอาหรับหรือรหัสสินค้า คลิกมี

แบบ รหัสสินค้า Version
Nokia E50 0530669 (RM - 170) 07.36.0.0
Nokia E51 0553974 (RM - 244) 300.34.56
Nokia E60 0519047 (RM - 49) 3.0633.09.04
Nokia E61 0530093 (RM - 89) 3.0633.09.04
Nokia E61i 0545785 (RM - 227) 3.0633.69.00
Nokia E62 (1)
Nokia E65 0536850 (RM - 208) 4.0633.74.00
Nokia E66 0566773 (RM - 343) 210.21.007
Nokia E70 0526646 (10 RM)
3.0633.09.04
Nokia E71 0559569 (RM - 346) 210.21.006
Nokia E90 Communicator
แป้นพิมพ์ภาษาอิตาลี
0544403 (RA - 6) 400.34.93
Nokia E90 Communicator
แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ
0548314 (RA - 6) 400.34.93
Nokia E90 Communicator
คีย์บอร์ดภาษาเยอรมัน
0544355 (RA - 6) 400.34.93
Nokia E90 Communicator
แป้นพิมพ์ภาษาฝรั่งเศส
0548316 (RA - 6) 400.34.93
Nokia N70 0522157 (RM - 84)
5.0705.3.0.1
Nokia N70 ME 0536418 (RM - 84) 5.0705.3.0.1
Nokia N71 0521298 (RM - 67) 4.0642.1.05
Nokia N72 0534977 (RM - 180)
5.0706.4.0.1
Nokia N73 0529790 (RM - 133) 4.0839.42.0.1
Nokia N73 ME 0537289 (RM - 133) 4.0839.42.2.1
Nokia N76 0534107 (RM - 135) 31.0.014
Nokia N77
Nokia N78 0545485 (RM - 235) 21,002
Nokia N79 0567510 (RM - 348) 20,175
Nokia N80 0529381 (RM - 92) 5.0719.0.2 (2)
Nokia N80 IE 0538301 (RM - 92) 5.0719.0.2
Nokia N81 0550165 (RM - 223) 21.0.010
Nokia N81 8GB 0544169 (- 179 RM) 21.0.010
Nokia N82 0549174 (RM - 313) 31.0.016
Nokia N85 0560498 (RM - 333) 20,175
Nokia N90 0522145 (RM - 42) 5.0607.7.3
Nokia N91 0523183 (RM - 43) 2.20.008
Nokia N91 8GB 0538601 (RM - 43) 3.10.023
Nokia N92 0531111 (RM - 100) 5.0748.2.0.4
Nokia N93 0523601 (RM - 55) 20.0.058
Nokia N93i 0532063 (RM - 156) 30.0.013
Nokia N95 0534841 (RM - 159) 31.0.017
Nokia N95 8GB 0549487 (RM - 320) 31.0.015
Nokia N96 0543713 (RM - 247) 20,050
Nokia 3109 classic 0547344 (RM - 274) 07:21
Nokia 3110 classic 0544307 (RM - 237) 07:21
Nokia 3120 classic 0559059 (RM - 364) 10:00
Nokia 3250 0526389 (RM - 38) V 03,24
Nokia 3500 classic 0549088 (RM - 272) 07:21
Nokia 3600 slide 0561060 (RM - 308) 06:26
Nokia 3610 fold 0564000 (RM - 429) 03:56
Nokia 5200 0535355 (RM - 174)
07:20
Nokia 5220 XpressMusic 0563406 (RM - 411)
06:51
Nokia 5300 XpressMusic 0532161 (RM - 146)
07:20
Nokia 5310 XpressMusic 0546968 (RM - 303) 10:10
Nokia 5320 XpressMusic 0562272 (RM - 422) 04:40
Nokia 5500 Sport 0523963 (RM - 86) 04,60
Nokia 5610 XpressMusic 0552281 (RM - 242) 09:40
Nokia 5700 XpressMusic 0544728 (RM - 230) 03.83.1
Nokia 5800 XpressMusic 0558982 (RM - 356) 21.0.025
Nokia 6085 0553978 (RM - 198)
06:00
Nokia 6086 0515500 (RM - 188) 06:00
Nokia 6110 Navigator 0546581 (RM - 122) 06:01
โนเกีย 6120 คลาสสิค 0541799 (RM - 243) 06:01
Nokia 6121 classic 0550309 (RM - 308) 05:11
Nokia 6122 classic 05:24
Nokia 6124 classic
Nokia 6125 0531480 (RM - 178) 05:43
Nokia 6126
Nokia 6131 0528733 (RM - 115)
V 06.10
Nokia 6136 0531477 (RM - 199) 15:21 V
Nokia 6151 0534661 (RM - 200) 04:10
Nokia 6210 Navigator 0557240 (RM - 367) 04:13
Nokia 6212 classic 0560525 (RM - 396) 06:10
Nokia 6220 classic 0549325 (RM - 328) 04:13
Nokia 6233 0535974 (RM - 145)
05,60
Nokia 6234 0532099 (RM - 123) 05,60
Nokia 6267 0547080 (RM - 210) 05:20
Nokia 6270 0532431 (RM - 56) V 03,81
Nokia 6288 0539837 (RM - 78) 06:43
Nokia 6290 0532821 (RM - 176) 03:03
Nokia 6300 0537620 (RM - 217) 07:21
Nokia 6300i 0559381 (RM - 337) 05,60
Nokia 6301
โนเกีย 6500 คลาสสิค 0546101 (RM - 265) 09:48
Nokia 6500 slide 0549717 (RM - 240) 09,60
Nokia 6555 0549794 (RM - 271) 03:46
Nokia 6600 fold 0558724 (RM - 325) 06:14
Nokia 6600 slide 0565181 (RM - 414) 05,60
Nokia 6630 0518120 (RM - 1) 06:03:40
Nokia 6650 fold
Nokia 6680 0521689 (36 RM) 05:04:40
Nokia 6681 0521906 (RM - 57) 06:09:00
Nokia 6682
Nokia Supernova 7210 0564805 (RM436) 06:51
Nokia 7370 0532440 (RM - 70) V 04,13
Nokia 7373 0540787 (RM - 209) 05:50
Nokia 7390 0534714 (RM - 140) 04:51 V
Nokia 7500 Prism 0515161 (RM - 249) 03:50
Nokia Supernova 7610 0562984 (RM - 354) 06:51
Nokia 7900 Prism 0549053 (RM - 264) 04,84
Nokia 8600 Luna 0548200 (RM - 164) 03:52
Nokia 8800 Arte 0547866 (RM - 233) 09:41

(1) Nokia E62 อยู่เฉพาะในสหราชอาณาจักรเว็บไซต์ softwareupdate www.nokia.co.uk ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2007
(2) จาก 4.0632.0.38 รุ่น, Nokia N80 เข้าเป็นเท่ากับ Nokia N80 Internet Edition มันเป็นทางการ : LINK
ถ้าคุณต้องการคัดลอกตารางนี้ในเว็บไซต์ของคุณกรุณา, น้อยลิงก์ที่ http://www.cellomania.com/ Thanks!

XX Nokia

สีเขียวในตารางหมายถึงการจัดกลุ่ม update firmware จะไม่ลบวันที่ใด ๆ ในโทรศัพท์
NB : ภาษาและยี่ห้อกราฟิกของบรรดาโทรศัพท์ไม่สามารถเปลี่ยนด้วย Nokia Software Updater โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของการเปลี่ยนแปลงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง

YY Nokia

สีเหลืองในตารางหมายถึงการจัดกลุ่ม update firmware รูปแบบจะหน่วยความจำโทรศัพท์และข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้จะหายไป Backup ก่อนการปรับปรุงที่จำเป็นจริงๆ
NB : ภาษาและยี่ห้อกราฟิกของบรรดาโทรศัพท์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย Nokia Software Updater

รวบรวมข้อมูลของตารางนี้ขอบคุณผู้อ่านรายงานของเว็บไซต์นี้

รหัสผลิตภัณฑ์รูปแบบโปรดดูที่ขายในอิตาลีซึ่งมีภาษาอังกฤษและไม่มีผู้ประกอบการแบรนด์ แต่ที่โทรศัพท์ด้วยรหัสสินค้าเหล่านั้นยังมีภาษาอังกฤษยกเว้น E90 Communicator Nokia

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสสินค้าเป็นไปตาม แต่ระวัง! โทรศัพท์รับประกันของจะหายไปและการดำเนินการเป็นอันตราย :

-- ดาวน์โหลดและติดตั้ง กรรมตามสนอง Software Suite (เรียกว่า NSS) จาก ที่นี่
-- เปิดโปรแกรม
-- อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ PC ผ่านสายเคเบิลและหากถามและเลือกชุด PC"
-- NSS เลือก"Scan สำหรับอุปกรณ์ใหม่"(พร้อมขยาย icon แก้ว)
-- เลือก Info Phone"
-- เลือก"อ่าน"เป็น"สินค้าข้อมูลแก้ไข"ส่วน
-- Tick"ช่องทำเครื่องหมาย"เปิดถัดจาก"รหัสสินค้า"และใส่รหัสผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกในตาราง
-- เลือก"เขียน"
-- ล่างซ้ายแถบสถานะจะตั้งนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีข้อความ"ค่าใหม่เขียน ... Done"
-- NSS โทรศัพท์และถอดออก

ตอนนี้คุณสามารถปรับปรุงโทรศัพท์ของคุณโดยใช้ Nokia Software Updater, ใครโดยอัตโนมัติจะตรวจสอบรหัสสินค้าใหม่และ firmware ใหม่โดยไม่ต้องดำเนินการและผลิตภัณฑ์ที่มีภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี

ขั้นตอนนี้จะมีประโยชน์หากคุณซื้อโทรศัพท์ต่างประเทศของคุณโดยไม่ต้องหรือมีรับประกันและคุณต้องการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรืออิตาลีและจะปิดดำเนินการแตกต่างยี่ห้อ โปรดระวัง ทำตามขั้นตอนเหล่านั้นคุณสามารถดำเนินการละเมิดสัญญากับและ, แต่คุณจะสูญเสียการรับประกัน

ขั้นตอนนี้จะ LOCK ปกติปิดไม่ OPERATOR ใด SIM LOCK

ข่าว : คุณสามารถ update Nokia N73 ของคุณขั้นพื้นฐาน N73 Music Edition Nokia รุ่นกับ respecto ใช้รหัสผลิตภัณฑ์, ตามที่อธิบายใน เว็บไซต์นี้

Byez!

295 ความคิดเห็นที่"อัพเดทซอฟต์แวร์ Nokia : รุ่น, รหัสผลิตภัณฑ์และรุ่น firmware + hackings บาง (ปรับปรุง : 8 มิถุนายน 2009)

 1. หมายเลข Comment : 1
  Mo กล่าวว่า

  ผมสงสัยว่าคุณมีรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia 6290 ฉันกำลังมองหาสินค้าเพื่อ update โทรศัพท์และเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ

  คุณรู้จักฉันไม่สามารถหารหัสผลิตภัณฑ์สำหรับอาหรับ?

  Thanks

 2. จำนวน Comment : 2
  Paul กล่าว :

  สวัสดี
  คุณสามารถช่วยฉันและอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์ Nokia ตัวอย่างเช่น Nokia 7373 รัสเซียเป็นภาษาอังกฤษจากสหราชอาณาจักร

  มีอิเล็คสัน P990 และผมเองมีความสุขมากกับโทรศัพท์ของฉันฉันพบว่าการใช้ง่ายมากเปลี่ยนภาษา (ที่มี) ในระหว่างเริ่มแรกหลังจาก update firmware!
  แต่โนเกียมีมาตรฐานในภาษาอื่น

  ขอบคุณ

 3. หมายเลข Comment : 3
  Cellomania ว่า :

  Mo, เสียใจ แต่ไม่ขายในประเทศ 6290 ดูเหมือนใดอาหรับฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถค้นหารหัสสินค้าที่มีภาษาที่

  Paul, ฉันพบรหัสสินค้า Russin สำหรับ Nokia 7373 : 0535835
  หากคุณพยายามและการทำงานที่คุณกรุณาแจ้งให้เราทราบ

  Thanks!

 4. หมายเลข Comment : 4
  Mo กล่าวว่า

  hey Cellomania อย่างน้อยคุณพยายาม ขอบคุณปีใหม่อยู่แล้วและแฮปปี้ :)

 5. หมายเลข Comment : 5
  Mark ว่า :

  Hello!

  Everybodies ไม่ทราบวิธีการได้รับรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia E65?
  ที่ฉันต้องการมี Baltian หรือภาษารัสเซียบนโทรศัพท์จากอังกฤษนี้
  ฉันพยายาม, สิ่งที่ฉันได้ แต่ฉันไม่สามารถไปพบ ...
  จะขอบคุณถ้าใครรู้และสามารถช่วยฉัน

  Thanks

 6. หมายเลข Comment : 6
  Cellomania ว่า :

  Mark Hi!
  ที่พบสำหรับ E65 รหัสสินค้า :
  0515294 Nokia E65 Baltian
  0515295 Nokia E65 รัสเซีย

  แจ้งให้เราทราบหากพวกเขาทำงาน

  ฉันคิดว่าควรสร้างตารางสำหรับภาษาอาหรับและภาษารัสเซีย :-)

 7. หมายเลข Comment : 7
  michael ว่า :

  guys สลามบางคนสามารถกรุณาโพสต์รหัสสินค้าเป็นภาษาอาหรับสำหรับ Nokia E65?

  thanx ล่วงหน้า
  inshallah

 8. หมายเลข Comment : 8
  Cellomania ว่า :

  อาหรับ E65 here :
  รหัส Pruduct 0515309

 9. หมายเลข Comment : 9
  Yazan ว่า :

  hi! ได้ใครบอกฉันจะภาษา russion ขอรับสำหรับ nokia 6630, 04:03:38 my version?

  คุณขอบคุณ

  ติดต่อเราได้โดย e.mail ของฉัน dr_yazanozo@yahoo.co.uk

 10. หมายเลข Comment : 10
  Cellomania ว่า :

  Yazan Hi,
  ใช้รหัสสินค้ารัสเซียสำหรับ 6630 : 0518106

  ขั้นตอนในบทความนี้จะอธิบาย
  ฉันหวังว่านี้จะทำงาน

 11. หมายเลข Comment : 11
  Nosferatu ว่า :

  Hi guys ใครสามารถส่งรหัสสินค้าภาษาอาหรับสำหรับ 5700?

 12. หมายเลข Comment : 12
  Cellomania ว่า :

  Nosferatu Hi,
  อาหรับนี่ 5700 รหัสสินค้า : 0515736

  แจ้งให้เราทราบว่าการทำงาน

  Hello!

 13. หมายเลข Comment : 13
  John กล่าวว่า

  Hi,

  โนเกีย 6500 รหัสคลาสสิคไม่ debrand โทรศัพท์ของฉัน

  firmware ของฉันคือการปรับปรุงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด แต่โทรศัพท์ของฉันตรายังคงคุณลักษณะที่มีอยู่ก่อนที่กระพริบ

  ใครจัดการได้สำเร็จ debrand nokia 6500 classic? ถ้าสิ่งที่ฉันทำผิด?

  Thanks!

 14. หมายเลข Comment : 14
  Cellomania ว่า :

  Hi John,
  ที่คุณสามารถดู 6500 คลาสสิคสีเขียวบนโต๊ะ ซึ่งหมายความว่าโทรศัพท์ไม่ได้จัดรูปแบบด้วย Nokia Software Updater และแบรนด์ออกเฉพาะเมื่อการปรับปรุงที่สำคัญ

  ขออภัยฉันไม่ทราบวิธีการที่แตกต่างกันและการทำงาน

  Hello!

 15. หมายเลข Comment : 15
  John กล่าวว่า

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล คู่, หวังให้เราได้รับการปรับปรุงใหญ่ทันที

  หากค้นหาออกทุกคนอีกวิธีหนึ่งในการ debrand 6500 classic โปรดแจ้งให้เราทราบ

  Cheers!

 16. หมายเลข Comment : 16
  Alexa ว่า :

  สวัสดี
  จริงๆผมต้องใช้รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia 6131 ด้วยภาษาโรมาเนีย

  Thank you!

 17. หมายเลข Comment : 17
  Cellomania ว่า :

  Alexa Hi,
  กรุณาลองกับรหัสสินค้ารัสเซียที่คุณสามารถหา here :
  http://www.cellomania.com/wp/?p=202
  ผมไม่ทราบว่าคุณจะพบหนึ่งในโรมาเนียรัสเซียนอกจากนี้

 18. หมายเลข Comment : 18
  Alice ว่า :

  Hello! คุณรู้วิธีการเปลี่ยนรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ 7390 ไม่? โทรศัพท์ของฉันแก้ไขแล้วจากจีนยุโรปและฉันหมดหวังเปลี่ยนกลับ HELP!

  Cheers!

 19. หมายเลข Comment : 19
  isendev ว่า :

  สวัสดี

  เราได้ปรับปรุง Nokia 6267 ด้วยรหัสสินค้า 0,542,306 และดูเหมือนจะรหัสสินค้า Euro3 (อังกฤษ, เช็ก, สโลวาเกีย, เยอรมัน, โปแลนด์และภาษาฮังการี . ) ความคิดใดจะได้รับ EURO1 (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, รหัสสินค้าอิตาลี, สเปนและโปรตุเกส)?

  Best regards

 20. หมายเลข Comment : 20
  Darren ว่า :

  ทุกคนสามารถกรุณาโพสต์รหัสสินค้าสำหรับ Nokia 6267 suports โรมาเนีย That? ถ้ามีคน =)

  thx มาก!

 21. หมายเลข Comment : 21
  โครงกระดูกว่า :

  i มี Nokia 7500 Prism รหัสรักษาความปลอดภัยคือ 12345 แต่ยังไม่สามารถยอมรับโทรศัพท์ที่พยายาม master รหัสพบว่าในขณะที่การค้นหา แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ทุกคนสามารถบอกว่าจะทำอย่างไร?

 22. หมายเลข Comment : 22
  slca ว่า :

  สวัสดี

  ทุกคนมีรหัส EU2 สำหรับ nokia 7900?

  ขอบคุณล่วงหน้า :)

  greetz

 23. หมายเลข Comment : 23
  Vaite ว่า :

  8600 Luna (รัสเซีย)
  0548924

 24. หมายเลข Comment : 24
  Emre Erol ว่า :

  hello ฉันต้องการ nokia 5310 รหัสภาษาตุรกี
  ThankYou

 25. หมายเลข Comment : 25
  Joey กล่าวว่า

  hey mate

  คุณช่วยกรุณาโพสต์รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ nokia 6630 เงิน unbranded UK

  thanks

 26. หมายเลข Comment : 26
  alikiranbaskesen ว่า :

  Nokia 5310 Sweden : 0557040

 27. หมายเลข Comment : 27
  alikiranbaskesen ว่า :

  Nokia 5310 ตุรกีและภาษายุโรป : 0546966

 28. หมายเลข Comment : 28
  Glenn กล่าว :

  Hi,

  คุณช่วยกรุณาโพสต์รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ 5310 สำหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยโปรด

  Thanks

 29. หมายเลข Comment : 29
  Jorge ว่า :

  Hi I ต้องเขียนข้อความในสเปนสำหรับ Nokia 6267 ของฉัน กรุณาทุกคนช่วยวิธีเพิ่มภาษาสเปนเป็นตัวเลือกในข้อความ ขอบคุณ Jorge

 30. หมายเลข Comment : 30
  Alvin ว่า :

  Hey ผมได้ N81 - 3 RM 233 0561376 PC ... ฉันต้องการ PC ภาษาบรรจุ
  ภาษาอังกฤษและจีน (อ่าน SMSes หรือชื่อไฟล์) ขอบคุณ ...

 31. หมายเลข Comment : 31
  Jabbin ว่า :

  Hi i ถูกสงสัยว่าถ้าใครมีรหัสสำหรับ 6131 ในตุรกี? Thanks

 32. หมายเลข Comment : 32
  lenours38 ว่า :

  ทุกคน Hi!
  ไม่ Everybodies รู้วิธีการรับรหัสสินค้าทั่วไปสำหรับ Nokia 6086 ในฝรั่งเศส (RM - 188)

 33. หมายเลข Comment : 33
  Glenn กล่าว :

  6131 ในตุรกีพยายามนี้
  0535002 RM - 115 6131 ตุรกี CTV EURO C - BLACK
  0535003 RM - 115 6131 ตุรกี CTV EURO C - WHITE
  0535004 RM - 115 6131 ตุรกี CTV EURO C - RED

 34. หมายเลข Comment : 34
  FernandoMoreira ว่า :

  Hi ทุกคนสามารถบอกโปรดโปรตุเกสใน 5610
  Thanks

 35. หมายเลข Comment : 35
  แคลลัสแมนกล่าวว่า

  รุ่นใหม่สำหรับ N95 และออนไลน์ : 21.0.016

 36. หมายเลข Comment : 36
  Glenn กล่าว :

  Nokia 5310

  0554640 ไฟสลับ EURO - C, Latin Red ซากุระ
  0554641 แลกไฟ T - APAC, Latin, เครื่องยนต์
  0554642 swap LIGHT U - APAC ไทยซากุระแดง
  0554643 RM Bopomofo P - APAC แลกเปลี่ยน LIGHT - 303, Red ซากุระ
  0554644 RM - 303 ไฟสลับ APAC - Q, Stroke, ซากุระแดง
  0554645 RM - 303 ไฟสลับ APAC - R, Red Stroke ซากุระ
  0554778 swap EURO - C, Latin Red ซากุระ
  0554813 swap EURO - C, Latin, Warrior Blue
  0554848 swap FR EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0554849 swap TR EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0554850 swap EURO - F, Hebrew Red ซากุระ
  แลกเปลี่ยน EURO 0554851 H -, กรีก, Red ซากุระ
  0554852 swap EURO - RU I, Cyrillic, ซากุระแดง
  0554853 swap EURO - UKRAINE I, Cyrillic, ซากุระแดง
  0554854 กฟน. 1 swap, อาหรับ, ซากุระแดง
  0554855 กฟน. - 13 swap, Latin, Red ซากุระ
  0554857 swap FR EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0554858 swap TR EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0554860 swap EURO - F, Hebrew, Warrior Blue
  0554861 swap EURO - RU I, Cyrillic, Warrior Blue
  แลกเปลี่ยน EURO 0554862 H -, กรีก, Warrior Blue
  0554863 swap EURO - UKRAINE I, Cyrillic, Warrior Blue
  0554864 Warrior กฟน. 1 swap, อาหรับ, Blue
  0554865 Warrior กฟน. - 13 swap, Latin, Blue
  0547421 S - APAC, Stroke, ซากุระแดง
  0548072 มาเลเซีย S - APAC, Stroke, ซากุระแดง
  0548073 T - APAC, Latin, Red ซากุระ
  ฟิลิปปินส์ APAC - T 0548074, Latin, Red ซากุระ
  0548075 U - APAC ไทยซากุระแดง
  0548080 V - APAC, Stroke, ซากุระแดง
  0548081 W - APAC, Latin, Red ซากุระ
  0548082 APAC - X, Red Stroke ซากุระ
  0548083 Bopomofo P - APAC, Red ซากุระ
  0548085 APAC - Q, Stroke, ซากุระแดง
  0548109 APAC - R, Red Stroke ซากุระ
  0548821 S - APAC, Stroke, Warrior Blue
  0548822 มาเลเซีย S - APAC, Stroke, Warrior Blue
  0548823 T - APAC, Latin, Warrior Blue
  0548826 ฟิลิปปินส์ APAC - T, Latin, Warrior Blue
  0548832 U - APAC ไทย Warrior Blue
  0548869 V - APAC, Stroke, Warrior Blue
  0548870 W - APAC, Latin, Warrior Blue
  0548874 APAC - X, Stroke, Warrior Blue
  0548888 Bopomofo P - APAC, Warrior Blue
  0548889 APAC - Q, Stroke, Warrior Blue
  0548891 APAC - R, Stroke, Warrior Blue
  0556140 APAC_U_THAI_CTV_TH_WARRIOR_BLUE
  0556152 S - APAC, Stroke, Warrior Blue CTV_SG
  0556156 S - APAC, Stroke, CTV_SG Red ซากุระ
  0556177 APAC_U_THAI_CTV_TH_SAKURA_RED
  0556775 APAC - W_NY, Latin Red ซากุระ
  0556776 Latin, APAC - W_NY, Warrior Blue
  0556852 RM - 303 WARR BLUE T CTV_PH APAC ละติน
  CTV_PH ละติน 0556858 RM - 303 ซากุระ T APAC RED
  0556859 RM - 303 OPV_OPTUS ละติน T APAC BLUE
  0556860 RM - 303 ซากุระ T APAC OPV_OPTUS ละติน RED
  0556861 RM - 303 T ละติน BLUE APAC SIM OPV_GLOBE
  0556862 RM - 303 T ละติน RED APAC SIM OPV_GLOBE
  0556863 RM - 303 CTV_TW Bopomofo APAC P - SAKURA - RED
  0556864 RM - 303 CTV_TW BOPOMO APAC P - Warrior - BLUE
  0557687 RM - 303 APAC S OPV_SINGTEL จังหวะ BLUE
  0557692 RM - 303 APAC S OPV_SINGTEL จังหวะ RED
  AU 0558554 T - APAC, Latin, Red ซากุระ
  AU 0558555 T - APAC, Latin, Warrior Blue
  0557665 CTV_HK RM - 303 BLU นักรบ CHINA - Q จังหวะ
  0557674 RM - 303 CTV_HK จังหวะซากุระ CHINA - Q RED
  CTV_CN จังหวะ 0557675 RM - 303 นักรบจีน R - BLUE
  CTV_CN จังหวะซากุระ 0557676 RM - 303 R - CHINA RED
  0547348 กฟน. - 1, อาหรับ, ซากุระแดง
  0547368 กฟน. - 2, อาหรับ, ซากุระแดง
  0547369 กฟน. - 3, Latin, Red ซากุระ
  0547371 กฟน. - 4, Urdu, Red ซากุระ
  0547372 กฟน. - 5, Farsi, ซากุระแดง
  0547375 กฟน. - 6, Latin, Red ซากุระ
  0547376 กฟน. - 7, Latin, Red ซากุระ
  กฟน. 0547383 - 8, Latin, Red ซากุระ
  กฟน. 0547385 - 9, Latin, Red ซากุระ
  0547386 กฟน. - 10, Latin, Red ซากุระ
  0547387 กฟน. - 11, Latin, Red ซากุระ
  0547388 กฟน. - 12, Latin, Red ซากุระ
  0547390 กฟน. - 13, Latin, Red ซากุระ
  0547392 กฟน. - 14, ภาษาอาหรับซากุระแดง
  0548768 กฟน. - 1, อาหรับ, Warrior Blue
  0548791 กฟน. - 2, อาหรับ, Warrior Blue
  0548792 กฟน. - 3, Latin, Warrior Blue
  0548793 กฟน. - 4, Urdu, Warrior Blue
  0548794 กฟน. - 5, Farsi, Warrior Blue
  0548796 กฟน. - 6, Latin, Warrior Blue
  0548798 กฟน. - 7, Latin, Warrior Blue
  กฟน. 0548801 - 8, Latin, Warrior Blue
  กฟน. 0548802 - 9, Latin, Warrior Blue
  0548803 กฟน. - 10, Latin, Warrior Blue
  0548804 กฟน. - 11, Latin, Warrior Blue
  0548805 กฟน. - 12, Latin, Warrior Blue
  0548818 กฟน. - 13, Latin, Warrior Blue
  0548819 กฟน. - 14, อาหรับ, Warrior Blue
  0556705 RM - 303 5310 กฟน. 4 PK MUSIC CTV RED
  0556708 RM - 303 5310 กฟน. 4 PK MUSIC CTV BLUE
  0556880 RM - 303 5310 กฟน. 11 KE MUSIC CTV RED
  0556881 RM - 303 5310 กฟน. 11 KE MUSIC CTV BLUE
  นาย 0557146 303 5310 กฟน. MUSIC - 6 CTV NG RED
  นาย 0557147 303 5310 กฟน. MUSIC - 6 CTV NG BLUE
  0557162 RM - 303 5310 กฟน. 14 AE MUSIC CTV RED
  0557163 RM - 303 5310 กฟน. 14 AE MUSIC CTV BLUE
  0557200 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 1 MEA1 RED
  0557201 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 1 MEA1 BLUE
  0557203 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 2 MEA2 RED
  0557204 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 2 MEA2 BLUE
  0557214 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 3 MEA3 RED
  0557215 RM - 303 5310 กฟน. MUSIC CTV 3 MEA3 BLUE
  0557719 RM - 303 5310 กฟน. ZA MTN 13 RED
  0557720 RM - 303 5310 กฟน. ZA MTN 13 BLUE
  0545809 EURO - Latin, Red ซากุระ
  0546931 EURO - B, Latin Red ซากุระ
  0546966 EURO C - UK, Latin, Red ซากุระ
  0546968 EURO - C, Latin Red ซากุระ
  0546976 FR EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0546977 ALS EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0546996 TR EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0547003 VODA EURO C -, Latin, Red ซากุระ
  0547010 EURO - D, Latin Red ซากุระ
  0547032 EURO - E, Latin Red ซากุระ
  0547036 EURO - F, Hebrew Red ซากุระ
  0547037 EURO H -, กรีก, Red ซากุระ
  0547038 EURO - CIS I, Latin, Red ซากุระ
  0547039 EURO - I, Cyrillic, ซากุระแดง
  0547040 EURO - RU I, Cyrillic, ซากุระแดง
  BRMD 0547041 EURO - I, Cyrillic, ซากุระแดง
  0547042 EURO - I UKR, Cyrillic, ซากุระแดง
  0547044 EURO - O, Latin, Red ซากุระ
  0548675 EURO - Latin, Blue Warrior
  0548678 EURO - B, Latin, Warrior Blue
  0548679 EURO - C, Latin, Warrior Blue
  0548680 EURO C - UK, Latin, Warrior Blue
  0548681 FR EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0548685 ALS EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0548686 TR EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0548691 VODA EURO C -, Latin, Warrior Blue
  0548692 EURO - D, Latin, Warrior Blue
  EURO - E 0548721, Latin, Warrior Blue
  0548722 EURO - F, Hebrew, Warrior Blue
  0548723 EURO H -, กรีก, Warrior Blue
  0548725 EURO - CIS I, Latin, Warrior Blue
  0548747 EURO - I, Cyrillic, Warrior Blue
  0548748 EURO - RU I, Cyrillic, Warrior Blue
  BRMD 0548765 EURO - I, Cyrillic, Warrior Blue
  0548766 EURO - I UKR, Cyrillic, Warrior Blue
  0548767 EURO - O, Latin, Warrior Blue
  0556197 RM - 303 5310 FR EURO C - RED CTV
  0556363 RM - 303 5310 FR EURO C - RED ORANGE
  0556380 RM - 303 5310 FR SFR EURO C - RED
  0556496 RM - 303 5310 UK CTV EURO C - RED
  0556498 RM - 303 5310 UK CTV EURO C - BLUE
  0556515 RM - 303 5310 FR EURO C - RED BOUYGUES
  0556535 RM - 303 5310 CH SWISSCOM EURO C - RED
  0556541 RM - 303 5310 CH SWISSCOM EURO C - BLUE
  0556693 RM - 303 5310 EURO - UK O ORANGE RED
  0556768 RM - 303 5310 EURO - A RED Telia SE
  0557040 RM - 303 5310 EURO - TPH SE BLUE
  LTA 0551708 RM - 303 5310 AMER L, Latin, ภาค RED
  LTA 0551741 RM - 303 5310 AMER L, Latin, ภาค BLUE
  0554932 RM - 303 5310 Digitel Venezuela AMER L - RED

 37. หมายเลข Comment : 37
  Flitz ว่า :

  ฉันกำลังมองหารหัสโปรตุเกสบราซิลสำหรับ E51 ถ้าใครสามารถช่วยฉัน

 38. หมายเลข Comment : 38
  Phuture ว่า :

  Hi,
  ฉันต้องการจะขอบคุณมากถ้าคุณสามารถโพสต์ EU / UK รหัสสำหรับ Nokia 7900 7900 เป็นของเดิมจากฮ่องกง หากใครต้องการออกมีรหัส HK for 7900 เป็น 0,552,336 ขอบคุณมากล่วงหน้า! :)

 39. หมายเลข Comment : 39
  gammexane ว่า :

  ผมมี nokia 6267, firmware 3.22 และอัพเดท nokia กล่าวไม่มีรุ่นใหม่ ... คุณรู้ว่าทำไม?
  BTW, โทรศัพท์ของฉันเป็นอังกฤษ / สเปน ...

  ความนับถือ

 40. หมายเลข Comment : 40
  ไมเคิลกล่าวว่า

  มีปัญหากับใครหลังจากติดตั้งใหม่ของ NSS
  NSU 1.4.36 มันให้ฉันสแกนข้อผิดพลาดและยังให้ติดตั้งของ NSS ไม่ช่วย

 41. หมายเลข Comment : 41
  el ว่า :

  Hi นอกจากนี้ผมมีปัญหากับ NSS จะไม่ตรวจสอบ Nokia 5310 ของฉัน คุณจะโดยทางทราบว่า update firmware เปลี่ยนรหัสสินค้า + ช่วยเพิ่ม / เปลี่ยนแปลงใช้ได้ภาษา (เขียน) on 5310? Cellomania wrote"โดยขึ้นอยู่กับปริมาณของการเปลี่ยนแปลงที่รวมอยู่ในการปรับปรุง"สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคุณ
  ขอบคุณ

 42. หมายเลข Comment : 42
  ไม่ว่า :

  ติดตาม !!!!!! คนทำงาน

  Brilliant!

 43. หมายเลข Comment : 43
  Neko Aoiro ว่า :

  Hi I have a Nokia N81 - RM - 223, 2GB SD
  รหัสสินค้าของฉัน 0550146 มันเป็นรหัส APAC
  แต่มันไม่สนับสนุนภาษาญี่ปุ่น
  ถ้าใครสามารถให้ฉันด้วยรหัสสินค้าด้วยการสนับสนุนภาษาญี่ปุ่นมาก i จะขอบคุณมัน

 44. หมายเลข Comment : 44
  Sims Eric ว่า :

  Hi, ฉันต้องการรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ 8800 สำหรับศิลปะรัสเซีย Thx มาก

 45. หมายเลข Comment : 45
  Michel ว่า :

  สลุด,
  รหัสสินค้าสำหรับ E65 เข้าทำงานโอ่โถง ขอบคุณมาก

  ฉันประสบปัญหากับ Blue Tooth FW 2 ... ตราโดย Vodafone Germany และนี่คือเหตุผลของการปรับปรุง อ่านข่าวนี้ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับ Vodafone แบรนด์เปลี่ยนแปลง
  หลังจาก update ผมยังมีปัญหา แต่ฉันเรียกอีกอย่างน้อย ISP การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อยังคงมี ผมคาดหวังว่าจะมีการตั้งพวกเขาเอง

  รหัสสินค้าข้างต้นมันเป็นไปได้ว่าเป็น Vodafone ตรายังค่อนข้างตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำจริงๆลบทั้งหมดเป็นเจ้าของ Vodafone?

  ขอบคุณสำหรับการตอบนี้
  Michel

 46. หมายเลข Comment : 46
  TheBuzzer ว่า :

  รหัสสินค้า Need for Nokia 5310 U. S. อเมริกัน

 47. หมายเลข Comment : 47
  Antonio กล่าวว่า

  Nokia 5610 XpressMusic 0,542,281 (- 242 RM) 06.60

 48. หมายเลข Comment : 48
  Antonio กล่าวว่า

  Nokia 5610 XpressMusic 0542281 (RM - 242) รหัสที่ผิดต้อง 0,552,281

 49. หมายเลข Comment : 49
  Daniel ดู ว่า :

  ชีวิตชนิดใดสามารถให้ฉันด้วยแห่งประเทศไทยครั้งที่ E90 - 1 และ RA - 6 N81 - 3 - 223 รหัสสินค้า RM โปรด? ฉันจะขอบคุณอย่างมากนั้น ขอบคุณ

 50. หมายเลข Comment : 50
  Heba ว่า :

  สวัสดี
  สิ่งที่ควรใช้ code i กับ NSS เพื่อเปลี่ยนภาษาของข้อความตัวอักษรเป็นภาษาอาหรับบน Nokia 5310 XpressMusic

  ขอบคุณมาก

 51. หมายเลข Comment : 51
  Bilal ว่า :

  Heba Hi
  รหัสภาษาอาหรับสำหรับ 5310 คือ 0,547,368

 52. หมายเลข Comment : 52
  Bilal ว่า :

  0547495 ภาษาอาหรับสำหรับ Nokia 3109

 53. หมายเลข Comment : 53
  i_hate_crippled_phones ว่า :

  ทุกคนทราบรหัสสินค้าที่ฉันสามารถใช้เพื่อ debrand Nokia 6301? (ภาษาอังกฤษ)

  Thanks

 54. หมายเลข Comment : 54
  เอี่ยมกล่าวว่า

  คนในรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia 6650?

 55. หมายเลข Comment : 55
  Belis ว่า :

  ใหม่ N81 - 3 Firmware ใช้ได้! RM - 223 V 20.0.056
  รหัสผลิตภัณฑ์ : 0558072
  100% ทำงาน ;)

 56. หมายเลข Comment : 56
  Marios ว่า :

  Guys, คุณเยี่ยมจริงๆ! ติดตามงานดี ... ..

 57. หมายเลข Comment : 57
  safi ว่า :

  Hi all!

  เป็นที่หนึ่งที่ถูกต้องรหัสสินค้าฮังการีสำหรับ Nokia 5310 XpressMusic red?
  Thx

 58. หมายเลข Comment : 58
  agamakaka ว่า :

  วิธีการถอดจาก simlock nokia 5610? โปรดช่วยฉัน ....

 59. หมายเลข Comment : 59
  Mohammed ว่า :

  ฉันสามารถรับรหัสผลิตภัณฑ์อาหรับสำหรับ (Moon 8600) please?

 60. หมายเลข Comment : 60
  Fathy เศร้ากล่าวว่า

  Dear all,
  คุณสามารถ pls คำแนะนำฉันได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ภาษาอาหรับสำหรับโทรศัพท์ N70 ของฉัน รหัสสินค้าของฉันคือ 0522157 แต่เมื่อ i ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของภาษาอาหรับหายไป
  ความนับถือ

 61. หมายเลข Comment : 61
  Zapry ว่า :

  ฉันต้องการ code for 6650 T - Mobile -- บัลแกเรีย
  Thanks

 62. หมายเลข Comment : 62
  saigon66 ว่า :

  ผม N81 8GB และฉันต้องการรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับภาษาดัตช์ Please help? Thnz มาก

 63. หมายเลข Comment : 63
  ckramscxzkyie ว่า :

  สามารถเฟิร์มนี้จะใช้ใน nokia 6630 my Vodafone JAP?
  ฉันหวังว่า sum1 สามารถช่วยฉัน ....
  ขออภัยสำหรับภาษาอังกฤษดี ....
  กรุณาก็ส่งข้อมูลบาง

  markfabregas@yahoo.com

  โดยทาง ... ฉันในฟิลิปปินส์
  thanks ^ _ ^

 64. หมายเลข Comment : 64
  oguz ว่า :

  ฉันต้องการตุรกี 3120 รหัสคลาสสิค
  V 07,16 RM - 364

 65. หมายเลข Comment : 65
  Bill กล่าวว่า

  ทุกสิ่งที่รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia 5310b RM - 7.1 ที่จะเปิดใช้งานภาษาอาหรับ?

  ช่วยเป็นชื่นชม

 66. หมายเลข Comment : 66
  Paulo แพนด้ากล่าวว่า

  Cellomania Hello!

  ขอบคุณมากสำหรับนี้"เคล็ดลับ punk!
  ปรับการทำงานสำหรับแพคเกจ NK6681 บราซิลไปรัสเซีย!

  ดังนี้ตาม, N81 รหัสตามที่ขอ :

  N81 - 1 RM - 179

  Euro1 Euro1 0,544,169 0,545,846-0,545,847 Euro1 ฝรั่งเศส -- Alps 0545848 0545849 Euro2 Euro2 -- ตุรกีสแกนดิเนเวี 0,545,851 0,545,883 0,545,884 รัสเซียรัสเซีย 0545882 Baltian -- บัลแกเรียและโรมาเนีย 0,545,885 รัสเซีย -- ยูเครนรัสเซีย 0,545,886 -- 0,545,889 CIS รัสเซีย -- เบลารุสและประเทศแถบบอลข่าน Moldovia 0,545,893 0,545,894 0,545,890 ประเทศแถบบอลข่าน Euro3 -- กรีซ และไซปรัส 0545899 Hebrew -- Israel

  N81 - 3 / RM - 223

  Euro1 Euro1 เงินเงินเงินฝรั่งเศส 0,550,127 0,550,127 0,550,129 Euro1 -- Blue ฝรั่งเศส 0,550,151 0,550,146 Euro1 Euro1 -- Blue 0550131 เงิน 0,550,132 Euro2 Euro2 -- ตุรกีตุรกีเงิน 0,550,171 Euro2 -- Blue 0,550,175 สแกนดิเนเวี Blue Silver Baltian 0,550,135 0,550,177 Baltian Blue เงินรัสเซีย 0,550,142 0,550,143 รัสเซีย -- ยูเครนเงิน 0,550,144 รัสเซีย -- เบลารุสและเงิน Moldovia 0550191 รัสเซีย -- ยูเครนรัสเซีย Blue 0550192 -- เบลารุสและ Moldovia 0550187 Euro3 Silver Blue Blue 0,550,200 0,550,145 ประเทศแถบบอลข่านประเทศแถบบอลข่าน -- กรีซและไซปรัส Silver Blue 0,550,188 0,550,194 ประเทศแถบบอลข่านประเทศแถบบอลข่าน -- กรีซและไซปรัส Blue 0550150 Hebrew -- Israel เงิน 0550198 Hebrew -- Israel สีน้ำเงิน

  Best Regards,

  Paulo แพนด้า

 67. หมายเลข Comment : 67
  Mike กล่าวว่า

  Hi ต้องการรหัสอาหรับสำหรับ nokia 3250
  ดีที่สุด regards

 68. หมายเลข Comment : 68
  Rutilicus ว่า :

  hello คุณสามารถจัดหาฉัน camless E51 (รหัสสินค้า RM - 426) ภาษาตุรกี? ที่จะดี!

  Thanks

 69. หมายเลข Comment : 69
  rachadd ว่า :

  สวัสดีครับผมต้องการรหัสฝรั่งเศสสำหรับ nokia 5610 Xpress music (5610 - d RM - 242)
  Thanks

 70. หมายเลข Comment : 70
  Chriss ว่า :

  สวัสดีครับผมต้องการจริงๆรหัสสเปนสำหรับ Nokia 5610 XpressMusic

  Thanks!

 71. หมายเลข Comment : 71
  Anonymous ว่า :

  ขอประเทศไทย N96 รหัสสินค้าโปรด

 72. หมายเลข Comment : 72
  ไมเคิลกล่าวว่า

  ต้องรีบ Nokia 6210 รหัสสินค้า Navigator ภาษาจีน .. pls help me .... ขอบคุณล่วงหน้า

 73. หมายเลข Comment : 73
  sherwin ว่า :

  ฉันต้องตั้งค่าไม่ได้ N81 8GB ที่ทำ coz ไม่รวมค่าปรับรูปแบบหน . คน ... ที่สามารถช่วยฉัน . ... pls email me at silcmtg@yahoo.com ... thnx

 74. หมายเลข Comment : 74
  Asaf ว่า :

  Hello,
  ฉันสามารถรับรหัสสำหรับโนเกีย 7210 ใน hebrew?
  Thanks

 75. หมายเลข Comment : 75
  Armend ว่า :

  ฉันต้องการรหัสอาหรับสำหรับ nokia 6600 slide
  thanks

 76. หมายเลข Comment : 76
  Molero Julio ว่า :

  กรุณาฉันต้องการรหัสสำหรับ N78 - 3 อเมริกา LTA, RM - 342

 77. หมายเลข Comment : 77
  palomeke ว่า :

  Hi I have a 3120 Classic ใดมีแล้วรุ่นล่าสุดของ firmware (v7.16 RM - 364) แต่มันไม่ได้อยู่ในสเปนและฉันต้องการจะเปลี่ยนเป็นสเปน ถ้าผมทำตามขั้นตอนข้างต้นจะอัพเดทซอฟต์แวร์ Nokia ให้ฉันติดตั้งเวอร์ชันภาษาสเปน? หรือจะยังคงบอกว่ามีรุ่นล่าสุดหรือไม่
  รหัสไปยังสเปนถูกต้องหรือไม่ หรือฉันควรพยายามที่จะหาได้หรือไม่

  Thanks!
  palomeke69@gmail.com หลาย thanks!

 78. หมายเลข Comment : 78
  Wolfgeorge ว่า :

  Hi ทุกคนลองร้าน NOKIA palomeke การติดตั้งภาษา

 79. หมายเลข Comment : 79
  พ่วงว่า :

  ฉันต้องการรหัสอาหรับ to :
  N85 - 1

  plzz

 80. หมายเลข Comment : 80
  พ่วงว่า :

  plz

  ช่วยฉัน

  ฉันต้องการรหัสอาหรับ to :
  N85 - 1 (- 333 RAM)

  waitng

  ลาก่อน

  mail ของฉัน

  dol-le@hotmail.com

 81. จำนวนความเห็น : 81
  G ไมเคิล กล่าวว่า

  ฉันสามารถเขียนบทกวีสรรเสริญผลิตภัณฑ์ใหม่ภาษารัสเซียสำหรับโทรศัพท์ 5310 express music เมื่อนั้นจะ Nokia Software Updater มันสแกนก่อนปรับปรุงอะไรและบอกไม่มีการอัพเกรดเฟิร์มแว avilable แต่อาจเป็นเพราะบ้านที่ดำเนินการของฉัน says ดังนั้น (T - Mobile) firmware ปัจจุบันคือ 5.91 และเมนูภาษาอังกฤษ อะไรที่ฉันต้องทำเพื่อให้ Updater Nokia Software เพื่อปรับปรุงรหัสสินค้าใหม่

  ขอบคุณ

 82. หมายเลข Comment : 82
  Igor ว่า :

  ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลยอดเยี่ยม Can you please publish the hebrew (israel) code for Nokia 5220 XpressMusic?

 83. หมายเลข Comment : 83
  Hubird ว่า :

  หมายความขาวในตารางข้างต้น อธิบายสิ่งที่มันสีเขียวสีเหลืองและสีขาวหมายถึง แต่สิ่งที่เกี่ยวกับ?

 84. หมายเลข Comment : 84
  closca ว่า :

  ฉันมีหนึ่ง nokia 6234! i need to resoft this phone because it makes some problems! you know how i can resoft! if you know tell me or send to costel.closca@yahoo.com me some links whith resoft nokia 6234! i wait your help!!

 85. หมายเลข Comment : 85
  sonu ว่า :

  เฮ้ทุกคนสามารถให้ฉันสินค้ารหัสสำหรับ nokia 6301b rm 323 อีเมลฉันที่ sonu_aujla130@yahoo.com กรุณาขอบคุณ

 86. Commento numero: 86
  George Says:

  Hello there! Can anyone tell me how can i put Greek Language into my phone? cause yesterday i made nokiasoftwareupdater and Greek language lost… and all my phone numbers! plz help! Thnx

 87. Commento numero: 87
  Gustavo Says:

  does the producto code 0545809 have the port-br language?

 88. Commento numero: 88
  George Says:

  At least does anyone know? for Nokia 6600 slide how can i put Greek language on?

 89. หมายเลข Comment : 89
  Niko ว่า :

  Hello everybody…

  I have a Nokia 5310 XpressMusic, and my info is:

  V 07.01
  23-05-08
  RM-304
  (c)Nokia
  Variant: 00.01

  and my question is how do i upgrade my phone to the lastest firmware?? I have seen that in the list is the 09.42 but for the rm-303, and not for the rm-304 that is the one i own. Please I need help, i am a complete noob in this area. With what product code i can upgrade it??

  thanks to all….

 90. หมายเลข Comment : 90
  Dicom ว่า :

  Hello! ฉันต้องการรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับ Nokia 5610 สำหรับ Hebrew (อิสราเอล) เพื่อเปลี่ยนภาษา รหัสของฉันคือ 0552249

 91. หมายเลข Comment : 91
  Nino ว่า :

  Hi ผมหนึ่งปัญหา ปรับปรุงเมื่อแฟนของฉัน Nokia 7610 Supernova ซอฟต์แวร์ผ่าน Nokia Software Updater, ภาษาบัลแกเรียสำหรับเมนู (ภาษาโทรศัพท์) หายไป ตอนนี้มีเพียงภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ (I สมมุติ)
  สามารถมีคนบอกฉันจะหาภาษาสำหรับ Bg โทรศัพท์ที่
  thanks

 92. Commento numero: 92
  George Says:

  Hello! i have the same problem with Nino, but my phone is Nokia 6600 slide, and i lost Grekk language.. someone can help? : D

 93. Commento numero: 93
  ashraf abd el fatah saied aleykadah Says:

  halo , i need cood arabic nokia n 96 ( mideel east ) and manual arabic and eny information thies mopial
  thanekes

 94. Commento numero: 94
  Junior Says:

  Hello everybody!
  Does anyone knows how to get the french product code for a 5220 xpressmusic?
  Thanks a lot for this website. Hope someone could give me an answer.

 95. Commento numero: 95
  Rikee Says:

  @Commento numero: 94
  0564106 – English, French and some Arabian
  0563410 – English, German, French, Italian, Dutch, Spanish, Turkish, Portuguese
  0563435 – Greek, English, French, German
  0563682 – English, German, French, Polish, Romanian, Magyar
  I'm looking for BALKANS product code with Serbian

 96. Commento numero: 96
  sr Says:

  code for nokia 6650 israel code?
  thanks

 97. Commento numero: 97
  captain06 Says:

  6220 clasic turkish codes please

 98. Commento numero: 98
  medo Says:

  hi, can please anyone tell me the steps how u put the product code in ur phone and how u do the updat to put arabic language in nokia 6288 and 6280 , cos am not very good in the combuter, thank u

 99. Commento numero: 99
  candy Says:

  hi cello,

  why was there no product code for 6301? I need it, please. pls reply to my email.

  thanks,

  candy

 100. Commento numero: 100
  wow gold Says:

  All roads lead to Rome

 101. จำนวน Comment : 101
  จูนกล่าวว่า

  Hi ฉันกำลังมองหารหัสสินค้า Euro3 สำหรับ Nokia 6124 Thanks

 102. Commento numero: 102
  kensky Says:

  HELP ME PLEASURE FOR MY NOKIA 5310 XPRESS MUSIC AND 'AMERICAN TELEPHONE COMPANY T-MOBILE ME LIVE IN ITALY AND I NEED THE CODE OF RESTRICTION FOR INSERT SIM Unlock and ITALIAN! IMEI 359813011437285

 103. Commento numero: 103
  Adis Says:

  Can i do anything with nokia 6230i?
  Recently I had upgraded firmware to V 03.89 7-Mar-07 RM-72
  But Can i install firmware from some other model becouse firmware I am using right now is very slow, taking pictures is taking about 40-60 sec. to finish.

 104. Commento numero: 104
  roy Says:

  bantu wd abel ada versi bwt nokia 6630 kira2 tu bhs apa ja apa ada bhs indo ? tolong kirm jawabanya ke roy.adhe@yahoo.co.id

 105. Commento numero: 105
  Trener Says:

  such a nice think to read this post!

 106. Commento numero: 106
  carlos Says:

  anyone can hel me with the language code for portuguese in a Nokia E61i ?

  Thanks

 107. Commento numero: 107
  elij Says:

  I need n76 euro code. plzz

 108. Commento numero: 108
  Marco Says:

  per il 3500 il product code è errato non ha la lingua in italiano…per chi volesse riutilizzare il cel in italiano mettete questo product code: 0549088 mi sono scaricato la lista completa dei product del firmware e l'ho provato sul mio 3500!

 109. Commento numero: 109
  Naveen Says:

  Iam unsing 5800express edition with formware 11.0.008. facing lots of problems. want to reinstall the firmware how is it possible?

 110. Commento numero: 110
  Karan Says:

  hey im karan from india and ive updated my firmware now i got english italian in my phone thnx alot bro cheers it realy works ur software god love ya bro thnx a ton

 111. Commento numero: 111
  RoxSceweew Says:

  Автор выйди к напроду, вопросы есть!

 112. Commento numero: 112
  Kipargug Says:

  Спасибо за статью.. Актуально мне сейчас.. Взяла себе еще перечитать.

 113. Commento numero: 113
  LeachVat Says:

  Я бы сказала о монументальности, грандиозности некоторых сюжетов. А назвала бы – “нефильтрованный реал”. На мой взгляд, красота – это все-таки другое: лучшее, чистое, избранное, заставляющее трепетать и поражаться. Можно найти красоту во всем, но всё скопом – не есть красота. Имхо.

 114. Commento numero: 114
  Penda Says:

  Where I can find larger information?

 115. Commento numero: 115
  Fezzie Says:

  Hi,

  I just changed my E51 product code and upgraded to the latest firmware (300.34.56) and everything went fine but when the phone went to restart after upgrade it has come up an error message saying (Phone Startup Failed.Contact the retailer)

  Any ideas guys?

 116. Commento numero: 116
  ALLYOU Says:

  salut , please , code product arabic for NOKIA 6600 SLIDE, thank you.

 117. Commento numero: 117
  Vockcilt Says:

  Чёрт возьми! Круто!Вы Сами ответили.Беру в цитник! Смысл жизни и всё остальное. Решено.Без шуток.

 118. Commento numero: 118
  bAN01TgAZ Says:

  I had a 'little' panic, once id changed the product id, and updated the phone to none-branded vodafone fw (im on orange…),

  I turned the phone off and back on, but the phone froze at 'phone startup failed, contact retailer'

  I had to press '*' + '3′ + 'Green' then turn the phone on,

  it formatted the phone and sprung into life.

  Thanks for your info.

 119. Commento numero: 119
  bAN01TgAZ Says:

  btw: i had nokia 6110 navigator.

 120. Commento numero: 120
  Kiran N Says:

  I amazed with ur performance. I need a product code for my Nokia N70 Music Edition which will support English & Hindi.

 121. Commento numero: 121
  Spyros Galtsidis Says:

  Hi. i need greek product code for Nokia 3250 and Nokia 6230i. Thank you

 122. Commento numero: 122
  Maria Says:

  How you doing friedns, I going to start my own blog!

 123. Commento numero: 123
  cindarella Says:

  can you guys help me to find the german product code for a nokia 6500 classic? thanks a lot!

 124. Commento numero: 124
  michel meira Says:

  queria um product code pro meu,mais que tenha portugues do brasil,pois esse celular(5310)nao e nacional e estrangeiro
  versao dele e:
  v 08.32
  23-07-08
  rm 303 variant 00.00
  language
  v 08.32
  23-07-08

 125. Commento numero: 125
  michel meira Says:

  wanted a code for my product,which has portugues the world,because he is no
  national
  model came is out
  and his version
  version
  08.32
  23-07-08
  rm 303
  variant 00.00

 126. Commento numero: 126
  zzam Says:

  someone help me I need japanese firmware for my Nokia 5220 expressmusic . . . . please respond this comment as soon as possible

 127. Commento numero: 127
  ozzy Says:

  hi anyone tell me the turkis product code for a nokia E61i
  plz

 128. Commento numero: 128
  Samuel Says:

  Hey everybody i need japanese product code for my nokia 5220 expressmusic

  thanks

 129. Commento numero: 129
  scott Says:

  hi,

  does any1 know if u can change the product code on the nokia 3120 classic so i update the firmware….it needs to be english….thanks in advance

 130. Commento numero: 130
  ziyad Says:

  can i have a Arabic and Swedish language in my nokia 6300? is there any product key or other way to do that please.

 131. Commento numero: 131
  Terry Says:

  Hi does anyone have product code for three uk mokia 6600 slide? Thanks

 132. Commento numero: 132
  Keyvan Soltanian Says:

  Thanks alot . its work great

 133. Commento numero: 133
  FelmmArry Says:

  Спасибо большое за предоставленную сообщение. Имеюсь рад разместить ее у себя на дневнике. Если Вы не против, то я так и совершу.Если соли какие-то проблеммы со копирайтом, постучитесь на мой дневник,я целое исправлю. Так же сложил Ваш должность на соцзакладки. Вообщем если что обращайтесь, – неизменно выслушаю и разгадаю. Со, почитанием, Firestarter.

 134. Commento numero: 134
  sdjelal Says:

  Hi, I have nokia 6500 slide black locked on orange. can anyone give me the product code for english and turkish.

  Thanks

 135. Commento numero: 135
  Stamatis Says:

  Hi there! Could you please provide me with Nokia 6220 classic product code for GREECE? Thanks you!!

 136. Commento numero: 136
  Rocky Says:

  hi, please i need the spanish code for the nokia 6600 slide…
  thanks!!

 137. Commento numero: 137
  Enroks Says:

  Отличный пост, прочитав несколько статей на эту тему понял, что всё таки не посмотрел с другой стороны, а пост как-то очень заинтересовал.

 138. Commento numero: 138
  Rocky Says:

  hi, could someone give me the product code so I get to update the spanish language in a Nokia 6600 slide? thanks!

 139. Commento numero: 139
  waleed Says:

  how i can download new software when i allready have the new one ? its for n95 8gb,,,
  please helpppppppppppppppppppppppppp me .

 140. Commento numero: 140
  Qasim Says:

  does anybody know if it is possible, and how to install 6300I software on a 6301 because i hear that 6300i has wifi web browsing capability whereas my 6301 only has wifi voip feature. would appreciate any help, thanks,
  Qasim.

  bfd_247@hotmail.co.uk

 141. Commento numero: 141
  Qasim Says:

  ^^
  or if there are any applications available for 6301 which allow you to browse the web using a WIFI connection.

  thanks.

  reply to bfd_247@hotmail.co.uk if you have any suggestions. Thankyou!

 142. Commento numero: 142
  Marin Says:

  Hi,
  I have Nokia 7610 Supernova. haw can i get a Bulgarian language for it. pls help.

 143. Commento numero: 143
  georgels Says:

  hello guys i need greek product key for nokia 6120c v06.01

 144. Commento numero: 144
  preshika Says:

  hi,i have nokia 5610,how cn i put internet and activate ma mms…plz help

 145. Commento numero: 145
  Morten Says:

  Hej!
  Kan du skaffe russisk sprog til Nokia 6600 Fold ? det russiske/arabiske site ser ikke ud til at komme nogle vegne, har været ret død i flere måneder :(

 146. Commento numero: 146
  boredboy2 Says:

  hy!
  i have a nokia 6280 and it's shutting down.
  i'm trying to turn it on and it keeps restarting 3 times then it shuts down…
  can't do anything with the softwares from this page, right? :)

 147. Commento numero: 147
  BS Says:

  Hey,

  I have a Nokia 8800 with product code 0522674, software v3.6 12-08-05. Is there a updated version of firmware I can upgrade to?

 148. Commento numero: 148
  gg Says:

  ทำไมอัพเกรดเวอร์ชั้น 8800 อาเท้ แล้วไม่มีภาษาไททำไงดี

 149. Commento numero: 149
  pivo Says:

  Удачи тебе великая Россия! Мы все с тобой. Докажем всем,что наши лучшие.

 150. Commento numero: 150
  abbarah Says:

  I flashed your arabic product code for my Nokia 6300, but I when I tried to use the Nokia software updater to update the phone, it said that the phone is up to date. How am I supposed to add any language to this phone ? Can someone help ?

 151. Commento numero: 151
  Sternir Says:

  Hi Everyone,
  can someone give me pls the hebrew code for Nokia 5220 xpressmusic v05.63 ?
  I'm looking for it for quite a while…
  Tnx

 152. Commento numero: 152
  Ijas Says:

  can i change my 6233 firmware to that of any 3G s40v3 devices……. so that i can frwd and rewind my videos and also can change my music player without decreasing my handset volume…………

 153. Commento numero: 153
  Claili Says:

  И да прибудет с нами сила

 154. Commento numero: 154
  chavezsa Says:

  procuct code for nokia n95 (rm-160) (Mexico) and version please

 155. Commento numero: 155
  MajestiX Says:

  help My nokia 5220 Xpress Music has an Update error it keeps shuting down and It cannot be detected on the PC While its Off, Any helpfull solutions and Software Please Send the on my email . .Stayblack47@gmail.com …. Pleeeeeeeeeeaaaaaaaaase

 156. Commento numero: 156
  CmdrData Says:

  Hello,

  I've a Nokia 6555c, how do I unlock/unbrand the operator lock so I can have full functions of the phone and use SIM from another cell carrier?

  Thanks!

 157. Commento numero: 157
  Markus Says:

  Personally I do not think they are that bad. Find the files you are looking for at pdf-explorer.com the most comprehensive source for free-to-try files downloads on the Web

 158. Commento numero: 158
  Tetsu Says:

  Hello
  I need Japanese product code for Nokia 5310 RM-304 Red

 159. Commento numero: 159
  Alexander Says:

  Of what languages consists product code for Nokia E61i (0545785)

 160. Commento numero: 160
  Alexander Says:

  I want to change my e61i from Russian into English…
  which product code i need?

 161. Commento numero: 161
  rafael Says:

  plss help me to unlock my nokia 5310b its T-mobile and its EMEI is :359813014322120

 162. Commento numero: 162
  alan Says:

  how can I change my nokia 3120 from spanish language to english please ?

 163. Commento numero: 163
  sakie Says:

  Зачёт
  Очень понравилась ваша новость! Так держать!

 164. Commento numero: 164
  dalbir Says:

  we have lost our nokia 7210 suprenova then what we can do to find it ?plzzzzzzzzzz tell us…………………..

 165. Commento numero: 165
  ucok parkusip Says:

  hi,
  i'm looking for nokia 5300 xpressmusic product code for red_indonesia, could you advice me, please ?

  thanks,

 166. Commento numero: 166
  kal gones Says:

  Have you heared about the game which you need use kal geons to play,

 167. Commento numero: 167
  shadow of legend Gold Says:

  Have you heared about a game which you need use shadow of legend Gold to play,

 168. Commento numero: 168
  Theodoros Says:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
  ΕΧΩ ΤΟ ΝΟΚΙΑ Ε-90
  v.300.34.84
  27-08-2008
  RA-6
  NOKIA E-90 (13)
  ΘΕΛΩ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΕΧΙΚΟ+ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΑΙL ΣΤΟ (theo.lambro@gmail.com)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ.

 169. Commento numero: 169
  husam Says:

  please help me i need a product codes for nokia n73 with russian & arabic languages

 170. Commento numero: 170
  Shadi Says:

  Dear All,

  Can I upgrade Nokia 3500 Classic language?
  I need it has English, and Arabic, I need to add Turkish for it.
  Could anyone advice?

  Thanks in advance.

 171. Commento numero: 171
  dylan Says:

  Hi man. I'm having trouble understanding all of this. I have a nokia 5610 xpress-music red. I bought it from malaysia and it has the following languages: english, chinese(traditional and simplified) and malay. I want to be able to send txt messages in arabic. The phone can read arabic messages normally but i cant send any. can u please help me.

 172. Commento numero: 172
  dylan Says:

  I need u to tell me what i have to do. tnx in advance.

 173. Commento numero: 173
  Alberto Serra Says:

  coo puedo agregarle el idioma ruso a un Nokia E51, por favor ayudenme
  saludos

 174. Commento numero: 174
  Kornel Says:

  Har noen Product code til 5310 rm-304 for Norsk/Scandinavisk?

 175. Commento numero: 175
  omarkov Says:

  thankkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkks

 176. Commento numero: 176
  Praetorian Says:

  Hi. I am looking for a Nokia 5610 Xpress Music (Warrior blue) product code for the Balkan region or specifically – with Croatian or Serbian language (non cyrilic). The original product code is 0552282. Can you help me out please?

 177. Commento numero: 177
  ionistept Says:

  Просто зашибись
  +1

 178. Commento numero: 178
  Paul Says:

  I have a Nokia E61i and used the code here, but it has changed the qwerty keyboard layout to what I believe is Italian. Is there one with the UK keyboard layout?

  Thanks

 179. Commento numero: 179
  Najeh Says:

  Thank you for this great post. it worked perfect for english arabic on nokia 6500 slide.

  salam

 180. Commento numero: 180
  Касьян Says:

  Просто замечательно – очень интересные мысли

 181. Commento numero: 181
  Gacha Says:

  does anybody now 5310 red baltian product code, and 7310 baltian product code

 182. Commento numero: 182
  SCUSTONSSUB Says:

  Sorry, its no spam. Извините за беспокойство. http://tecsstt.com

 183. Commento numero: 183
  husain Says:

  i got nokia n73 rm 132 i am not able to upgrade through this process nokia software updater detect it as nokia n73 rm 132 and not as n73me what should i do please help its urgent

 184. Commento numero: 184
  SCUSTONSSUB Says:

  yeee, baby, its the best choise http://treemarlin.rbcmail.ru

 185. Commento numero: 185
  Forex Says:

  да,но это еще и не все…

 186. Commento numero: 186
  sowmiya Says:

  Hi
  THanks for this article. I am also search the master code for my nokia 3120 mobile & I found the code in http://www.unlock-free.com/ for free

 187. Commento numero: 187
  miltos Says:

  hi
  i have nokia 6220c and i want to change language to greek
  have you any product code for me?
  thanks…

 188. Commento numero: 188
  younes Says:

  code du produit do nokia express music 5800 si il vous plait langue arabe

 189. Commento numero: 189
  younes Says:

  je veux changer la langue de mon express music 5800 merci d avant

 190. Commento numero: 190
  armin Says:

  does it matter what color a nokia 5310 is and the RM number?
  please help…

 191. Commento numero: 191
  armin Says:

  im looking for the SWEDISH product code
  thanks

 192. Commento numero: 192
  hassem Says:

  hello
  i ned de product code for nokia 5610 japanese language rm-242

 193. Commento numero: 193
  Depozit Says:

  Интересная статейка, автору респект, гы могу помоч с развитием, пиши icq 222546

 194. Commento numero: 194
  turkishgroom Says:

  please write nokia 5320 xpress music turkish code :( (((((((

 195. Commento numero: 195
  amour mardini Says:

  hej.jag har telefon 5310i och jag vill lägga arabiska som telefon språk kan du ge mig ett råd eller nått sånt ? och hur gör man ?

 196. Commento numero: 196
  Deidre Says:

  Hi, does anyone know how to unlock nokia 6085 security code?

 197. Commento numero: 197
  sam12771 Says:

  hi,
  i'm having a N72.current fw version is 5.0706.4.0.1 and i want to upgrade to version 5.0819.4.0.1
  I need a code comatible with it.
  Can anyone send it to me,please??????????

 198. Commento numero: 198
  mucosa Says:

  Огромное спасибо за инфу

 199. Commento numero: 199
  Yirianny Says:

  AMigossssssssssssssssssssss por favor ayudenme.. podria darme alguien el codigo del nokia 6500 slide latin america?? soy de venezuela y necesito ponerlo en español.. me urgen!!

 200. Commento numero: 200
  Moneyki Says:

  Согласен с автором, все верно написал!

 201. Commento numero: 201
  genie Says:

  Hi
  I have a nokia 6267 from spain. can someone help me get danish language on it?

  Thanx Genie

 202. Commento numero: 202
  maigonis Says:

  eu kaads paskaidro ar ko atšķiras nokia 5800 red no nokias 5800 black???
  cenaa atšķiriiba par gandriiz 100Ls kamdēļ taa?? tikai deeļ kraasas?? : D

 203. Commento numero: 203
  Fritz Says:

  German Keyboard QWERZ Nokia E61i ???
  What is the code?

 204. Commento numero: 204
  kosti Says:

  plz i wand product code French for Nokia 7610 Supernova

  Very necessary and thx you

  email : alola_alasso@hotmail.fr

 205. Commento numero: 205
  kosti Says:

  hi

  i want Products Code ( french ) for nokia 7210 super nova

  plz send me in the emali

  alola_alasso@hotmail.fr

  thx u

 206. Commento numero: 206
  Doug Says:

  I don't need a product code.. but what do I do when the second step of this, running the software updater, doesn't work? It says my phone is already up to date. I managed to put the correct code (as far as I know) on my E61i for US, and I can verify that it's there after restart, but still the same language choices show up
  Automatic, English, Esti, Deutche and Turkish.

  The English there is rather inconvenient as it swaps the Y and Z, and a bunch of the character keys are all moved around from what's on the keyboard (@, ., !, =, etc.)

  Is there another way to set the product code and force the phone to change it's keymap settings?

 207. Commento numero: 207
  Physx Says:

  В этом что-то есть. Благодарю Вас за помощь в этом вопросе, может я тоже могу чем то помочь?

 208. Commento numero: 208
  alex Says:

  please tell hebrew prod code to 5220
  thanks

 209. Commento numero: 209
  M. Dawod Says:

  hello my brothers i need product code for Arabic language for ((N80 internet edition))

 210. Commento numero: 210
  M. Dawod Says:

  hello my brothers i need product code for Arabic language for ((N80 internet edition)) can anyone leave the product code in this comments.
  thanks.

 211. Commento numero: 211
  ali Says:

  i have a nokia 5310 product code 0547372. if by changing the product code (to for eg 0547371) i can get urdu language on 5310. can i change the product code to one of a different fone with pretty much the same software and hardware(say nokia 8800 Arte)

 212. Commento numero: 212
  Han Says:

  Can anyone leave the product code for Chinesse language (n82) thanks!

 213. Commento numero: 213
  Anonymous ว่า :

  Gusto ko po sanang malaman kung ano ang mga katangian ng Nokia na N90. Kung posible maari nyong ipadala sa cerilanvms@gmail.com ang inyong sagot. Marami pong salamat.

 214. Commento numero: 214
  Runvertio Says:

  Замечательно, это весьма ценное мнение

 215. Commento numero: 215
  baggesciniden Says:

  Хорошая http://clubs-life.ru/ – клубная музыка на сайте clubs-life.ru

 216. Commento numero: 216
  Kreppi Says:

  Не беда!

 217. Commento numero: 217
  Erik Says:

  Hej. Jeg har en N95-8 med arabisk installation. Jeg vil gerne konvertere den til dansk – hvilken produkt-kode skal jeg bruge for at få det til at lykkes. Tak

 218. Commento numero: 218
  Cerotto Says:

  Супер просто супер

 219. Commento numero: 219
  lekan Says:

  bawo ni mo se maa downlad operamini lori ago ibanisoro mi?

 220. Commento numero: 220
  lekan Says:

  bawo ni mo se maa download operamini lori ago ibanisoro mi?

 221. Commento numero: 221
  Окулист Says:

  Как раз то что искал, большое спасибо!

 222. Commento numero: 222
  Aion gold Says:

  Aion gold in the game you may or may not notice. I know vitality is very tempting in <a

 223. Commento numero: 223
  diego Says:

  chicos quiero saber como flashear o liberar mi nokia 5610 gracias

 224. Commento numero: 224
  Global C Says:

  How does one install hebrew onto Nokia 6131 – RM ver – 216???

  Please help.

  Admin@glocell.com

 225. Commento numero: 225
  DDO Gold Says:

  I had forgotten he always has his DDO Gold on.

 226. Commento numero: 226
  mabinogi gold Says:

  [url=http://www.vir4u.com/product/Mabinogi_Gold.html]mabinogi gold[/url] and the swordsman in the game is need some new players pay more professional novice to it. Is it solo able in the [url=http://www.vir4u.com/product/Mabinogi_Gold.html]cheap mabinogi[/url]?

 227. Commento numero: 227
  Tiellageome Says:

  распечатка звонков beeline 5
  http://sleazerper.chez.com/

 228. Commento numero: 228
  Tiellageome Says:

  скачать бесплатно распечатка смс 6
  http://smms.free-hosting.cc

 229. Commento numero: 229
  electromozzo Says:

  Отличная статья, спасибо!Что касается собственных разработок, не могу полностью с Вами согласиться – все зависит от задачи. Лучше целого, перед возникновением любого проекта проанализировать, что существует на данный момент и принять осмысленное решение.

 230. Commento numero: 230
  moskvavip Says:

  å å è
  è è
  è î
  è í
  å è è
  å è
  å è á
  è è
  è å è
  î è ê
  å è
  è ê
  å è
  è è â
  è è
  è è û
  è è
  è è û
  û è
  å è à
  è è è û
  ÿ è
  û ê
  å è à
  é ü è
  è î
  è à
  è î
  è à
  å è
  è î ÿ
  û à ê
  ÿ ü é è
  è è
  å è
  è û ë
  è ì à
  è ÿ
  å è à
  è û
  è û à
  è à
  å è
  å è û
  è è
  è ê
  å è è
  è ÿ
  è à û
  è é
  è ó
  è è ê
  è ð
  å è
  ê è
  å è
  è é è
  é ê â ê
  è û ç
  è è
  è è å
  å è à
  å è
  è î î
  è à
  è 30 40 ò
  ü å è û
  è à
  å è
  å è
  à ÿ
  è à
  å è
  ü ó
  î è
  è é ë
  è à
  è è î
  è û û
  å å è û
  è å
  è ì ð
  è è
  è à
  è î
  è è
  è ì ÿ
  è à
  ÿ è
  è à
  î è î
  è à
  è à
  è â
  å è
  è à î
  è î
  å è
  å è
  ê è
  è î ü
  è ÷
  â è
  è î
  è û
  å è
  è î î
  è û
  è è
  è â
  à à
  è à
  à à
  è ì î
  è î
  é è
  å è
  ò ê
  è è
  û ê û
  è ÿ
  è à
  è î
  î ò à
  å è
  è á
  ü è
  è è
  î è
  è î ë
  à ê
  è à
  é è
  å è
  è û à
  é ì è
  è î ÿ
  è â
  ÿ è
  è å
  è â
  è à
  å è û
  è í
  Nu è
  è î à
  ê è
  å è û
  è â
  è å
  è é
  î è à
  è ì
  è á û
  è î
  å è
  å è
  à à
  é ò ê
  è â
  è ê
  è è á
  è è î
  è å 40 ò
  è à î
  å è û
  å è à
  å è à
  î õ ê
  è è å
  à è
  è à
  è ü ä
  å è
  è à
  è î
  ð à
  à ê
  î è ó
  è é
  è î
  è û ð
  è è è
  à è
  è online
  è å 40
  å è
  è ê î
  è ò ÿ
  è ÿ
  è à
  è è û
  è ê
  è è á
  å è
  è à î
  û ê à
  ü ê
  å è
  è þ
  å è
  û ê î
  è î
  è é è
  ÿ à
  è à
  è î à
  è ð
  å è à
  å è
  è ÿ
  å è
  å à ê
  è ÿ
  è à
  è à
  è û
  è è
  à à
  è è
  í è
  å è û
  è à
  è ÿ
  ì è
  è â
  ê è
  û ê à
  è î î
  û ê û
  î õ ê
  è ó
  è à
  è î í
  è à
  î î è
  å è û
  à è
  è à
  è ÿ
  è û û
  å è à
  ü ó ð
  î è
  è à
  è è à
  è è à
  î è è
  û è
  ÿ è
  è à
  å è û
  è è û
  è è
  è ñ
  è å
  è posting
  ü ó
  è à
  á è
  å è
  à â ê
  è è û
  è è à
  à à
  å å è
  å è ä
  à è
  å è
  è î
  å è
  è é û
  å vip è û
  è ÿ
  ì à ê
  å è
  è í
  è û
  è è
  å è
  è ü
  è é ê
  è è
  è ê
  è è
  è à
  è î
  è à
  è û
  è à
  è è
  è ð
  å è
  å å è
  è û
  è à
  è à

 231. Commento numero: 231
  Luciobrf Says:

  I need the Nokia 6600 slide product code for French. If someone has it, I would be very happy to see it here or maybe in my e-mail. Thank you very much.

 232. Commento numero: 232
  Reem Says:

  bonsoir j'ai besoin de l'arabe code pour nokia 7373 merci :)

 233. Commento numero: 233
  Reem Says:

  I need arabic code for nokia 7373 thanks ! :)

 234. Commento numero: 234
  sara Says:

  Ineed arabic code for nokia 6710s thanks

 235. Commento numero: 235
  DOMINIQUEDE Says:

  PRECISO ATUALIZAR SOFT WARE DE N95 8GB RN184, ME AJUDE POR FAVOR

 236. Commento numero: 236
  macanmeong55 Says:

  ada yang tahu kode 6210 indonesia? tolong ya!!! hp saya 6210 dari korea

 237. Commento numero: 237
  caroline Says:

  Hej Har någon koden för nokia 5730 expressmusic, röd, jag vill ha språk:svenska?? Snälla, hjälp mig!

 238. Commento numero: 238
  nintendost Says:

  Article very interesting, I will necessarily add it in the selected works and I will visit this site

 239. Commento numero: 239
  deltabank Says:

  Я бы сказал, что доволен предоставленной информацией. Хотя есть некоторый нюансы

 240. Commento numero: 240
  Nelfilamume Says:

  In addition to, we provide ignore Cialis dispensary, which is rather noticeable in make use of than other trendy http://ipod-playlist.com/ Best Discount Cialis Pharmacy Online Erectile dysfunction Cialis dispensary online drugs.

 241. Commento numero: 241
  Gintas Says:

  Prasau pagalbos,man reikia Nokia E-52 product code ???

 242. Commento numero: 242
  Sérgio Pedro Says:

  Hi,
  I'm using a 07.21v on my Nokia 6300(RM-217) but I need help to change my phone language to portuguese.
  Please help me…thanks!
  sergioalbertopedro@hotmail.com

 243. Commento numero: 243
  nendpipathe Says:

  Мне кажется, что я видел где-то что-то подобное или я не прав?

 244. Commento numero: 244
  KipReettephek Says:

  Узнал много полезного и интересного на этом сайте. Незамедлительно добавляю в избранное

 245. Commento numero: 245
  alena Says:

  ako si zmenim na nokia n95 jazyk na taliansky.dakujem

 246. Commento numero: 246
  hjkrteio Says:

  Прикол:- Президент России? – Не знаю. – Ну пять букв!! – Правда не знаю. – Ну первая П!! – … серьезно???

 247. Commento numero: 247
  TopNokia Says:

  Ценная тема :)

 248. Commento numero: 248
  sara Says:

  haloo.ineed arabic code nokia6700s thanks

  ran_-50@hotmail.com

 249. Commento numero: 249
  Wheesswraps Says:

  Вижу очень много мнений на данный счёт, хотелось бы поддержать основную массу

 250. Commento numero: 250
  Flagyl Online Says:

  court [url=http://community.bsu.edu//members/FlagylOnline.aspx]cheap flagyl[/url] theme bldg [url=http://community.bsu.edu//members/AceonlOnline.aspx]cheap Aceon[/url] chuo mineral [url=http://community.bsu.edu//members/AdipexOnline.aspx]cheap Adipex[/url] gives jealousy cheap flagyl rejuva arts cheap Aceon almay sensitive buy Adipex peak

 251. Commento numero: 251
  Bularorapox Says:

  Думаю, тут даже говорить ничего не надо. Материал увлекательный и интересный

 252. Commento numero: 252
  Мейн-Кун Says:

  Спасиб, инфа полезная, а тут в принципе, фотки можно как то вставлять ? простите , что не по теме ..

 253. Commento numero: 253
  enaa Says:

  Nokia 5310 Xpress Music slovenian Please code!!!

 254. Commento numero: 254
  rahPhactPaymn Says:

  Написано очень адекватно. Приятно для чтения и понимания

 255. Commento numero: 255
  Appamphag Says:

  Отличный блог-мне очень приочень понравился. Написано всё чётко и понятно, пойду дальше ознакамливаться

 256. Commento numero: 256
  armin Says:

  Nokia 5610 Swedish product code please. I need swedish on it at least. Svenska
  thank you

 257. Commento numero: 257
  armin Says:

  Nokia 5310 and 5610 swedish code please thank u

 258. Commento numero: 258
  armin Says:

  Nokia 5310 and 5610 code please
  thanks

 259. Commento numero: 259
  jimmy Says:

  làm ơn giúp tôi mã 7500 của vietnam, thanks

 260. Commento numero: 260
  krasnodar-star Says:

  Пока мы тут обсуждаем Плющенко снова чемпионом России стал. Уважаю.

 261. Commento numero: 261
  Anonymous ว่า :

  Salut des gars je voudrais savoir quel est le code de la langue arabe pour Nokia 6220 classic.

 262. Commento numero: 262
  Buchos Says:

  Can you let me know Polish code for nokia 6600 Fold? and Polish code for Nokia 6555 Black?
  Thank YOU.

 263. Commento numero: 263
  Nguyen van lang Says:

  I need Vietnamese product code for Nokia 6600 . My email is lang_nguyenvan@ymail.com .
  Thanks

 264. Commento numero: 264
  jonthan Says:

  hello!

  I would like to ask if there is a product code available for korean language?

  I'm using XM 5320.

  please reply ASAP!

  need it badly!

  thanks in advance..

  ^^

 265. Commento numero: 265
  Mehmet Says:

  Does any body have the code for nokia 6301 to convert the language from english to turkish please? thanks

 266. Commento numero: 266
  Anydrancy Says:

  В этот раз я решил добавить блог в избраное, так как тут очень много интересного и познавательного

 267. Commento numero: 267
  Dacha Says:

  Zna li neko kako da hakujem 9.3 i 9.4 symbian?Imao sam 5700 i njega sam opusteno hakovao ali 6220 nema teorije,nece.Trazio noviji hellocarbide ma jok,nece.Ako neko zna neka ostavi odg i nek mi posalje na mejl dacha291184@gmail.com

 268. Commento numero: 268
  ugg Says:

  UGG Classic Cardy

 269. Commento numero: 269
  Alex Says:

  Hi!Valaki küldjön nekem egy magyar product code-ot 6124 classic-hoz!Köszi!

 270. Commento numero: 270
  9Dragons Gold Says:

  You should know 9 Dragons Gold , or 9Dragons Gold if you play this game. I can say so: each gamer want to Buy 9Dragons Gold to promote their character level easily, more 9Dragons money they own, more items they can buy in game. While we provide you Cheap 9 Dragons Gold , surely you can get them at cheap prices.

 271. Commento numero: 271
  caochung Says:

  I need Vietnamese product code for Nokia 6210 Navigator RM-367 . My email is caochungkhtn@yahoo.com.vn

 272. Commento numero: 272
  Shishir Says:

  I need Latest product code for Nokia 5610 Xress Music. My email is maximus0072009@yahoo.com plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz help me. the latest …

 273. Commento numero: 273
  Vassa Says:

  Nokia 6210 navigator (RM-367)
  Vietnam (black) – 0557485
  Vietnam (modern grey) – 0572020
  Vietnam (red) – 0557593

 274. Commento numero: 274
  Anonymous ว่า :

  I need Vietnamese product code for nokia N70 Stainless Silver RM 84.plzzzz help me.
  mail trungkien_2010@yahoo.com .
  thank

 275. Commento numero: 275
  Lang Says:

  I need Vietnamese product code for nokia 6600 . My mail is lang_nguyenvan@ymail.com .
  Thanks

 276. Commento numero: 276
  igor Says:

  after i update my N81 8GB firmware to V21.0.010 i can't hack anymore.. i neen some help please tell me how to hach my phone so i can install all aplication… thanks…

 277. Commento numero: 277
  Ahmad Saleem Says:

  I have Nokia 5310 and I live in Pakistan, from Can I update section it shows 9.42 through my product code, I searched and came to know that latest firmware is 10.10. How can I update to this version?

 278. Commento numero: 278
  brown williams Says:

  Som pán Brown Williams renomované a registrovaných Úver Lenderová, ktorí ponúkajú
  úver so sadzbou na 3% úrok všetky zainteresované osoby by mali kontaktujte nás
  brownwilliamsloanfirm@gmail.com prostredníctvom e-mailu a zašlite nám výšky úveru on
  Alebo jej potrebné.

  Prihláška:

  Názov žiadateľa:
  Obchodné meno:
  Účel úveru:
  Mesto:
  Štát / Provincia:
  Povolanie:
  Pohlavie:
  Krajina:
  Telefón:
  Vek:
  Suma potrebná ako úveru:
  Dĺžka:

  A pošlite tieto informácie k nám.

 279. Commento numero: 279
  tuan Says:

  co ai giup tui tim ma tieng viet danh cho dien thoai nokia 5320
  cam on nhieu!

 280. Commento numero: 280
  tuan Says:

  cac ban oi giup minh voi minh muon chuyen doi dien thoai nokia tu tieng anh wa tieng viet .nhung minh ko bt ma ngon ngu tieng viet danh cho dien thoai nokia 5320 spressmusic

 281. Commento numero: 281
  thanh huyen Says:

  cac ban oi giup minh voi ma ngon ngu tieng viet danh cho dien thoai nokia 5320 xpressmusic la j vay?minh muon cai tieng viet thong wa nokia pc suite
  cam on nhieu

 282. Commento numero: 282
  anh Says:

  tui co mot may dien thoai nokia 5320 xpressmusic tui dang dung tieng sec ko bt chuyen wa tieng viet ra sao cac ban giup tui nhe
  neu ban nao bt thi giup tui tim ma tieng viet cho dien thoai nay

 283. Commento numero: 283
  jefu Says:

  Hi i like to convert my european Nokia E51 into russian. You have the product code? It would (of course) be a great help:)
  Thanks in advance

 284. Commento numero: 284
  MIHAI Says:

  hey does anyone have the code to unlock a nokia 6151 FROM WIND ITALY
  would be very tank full for any hepl i get

  imei:358989013091576
  NOKIA 6151 PRODUCT CODE 0534661(RM200)
  VERSION 04.10

  PLEASE !

 285. Commento numero: 285
  vladimir Says:

  у меня есть nokia 5310. Кто знает как перепрошить?

 286. Commento numero: 286
  kano Says:

  hi hello how ru? all r fine na bye

 287. Commento numero: 287
  avenir Says:

  pls give me code language for nokia e 51 is from TIM is italian language i like to change in english pls ….. my email : ave-nir@hotmail.com

 288. Commento numero: 288
  avenir Says:

  pls help me fast need the code

 289. Commento numero: 289
  adam Says:

  hey I dont know if you still reply on comments on here but I would appreciate it if u could get me a product code for Nokia x6 to install the arabic language or if you could tell me of any usefull website where i can get it from.
  Thanks

 290. Commento numero: 290
  sunny Says:

  i need me nokia 5610 latest code 2010 plz send me .

 291. Commento numero: 291
  Adexolly Says:

  Please am having problem with my N91, anytime I on it, it display start-up failed, contact retailer. Pls what can I don

 292. Commento numero: 292
  raza Says:

  any one can tell me what is the nokia 6500 slider refrash code

 293. Commento numero: 293
  Malsain Says:

  Bonjour, Puis-je utiliser NSS pour flasher mon nokia 5610 (v 09.40)s'il ya de nouvelles mises a jour et sera il en francais après ??? Par avance Merci.

 294. Commento numero: 294
  Talisman Gold Says:

  Do you know Talisman Gold ?if you play the online game,you will know Talisman online Gold is the game gold. In the game,if you had more Talisman Money ,you will had a tall level. How can get Talisman online Money ?if you want buy Talisman Gold ,you can come here and spend a little money to bought cheap Talisman Online Gold .

 295. Commento numero: 295
  asfsaf Says:

  The first and the most important task is to get the wizard 101 crowns , As soon as you play this game, you will spend time thinking deeply wizard101 crowns , how to get the buy wizard 101 crowns , quickly and easily cheap wizard 101 crowns , Then sell it to get the wizard 101 online crowns .

ปล่อยให้ตอบกลับHits for this post:217174